Coinbase交易所上架币种大全

Coinbase交易所上架币种大全

Coinbase 创建于2012年,2015年1月27日,Coinbase宣布由其创建的美国第一家正规持牌比特币交易所将于2月1日正式开张。2017年1月17日,纽约金融服务部门(NYDFS)正式宣布通过比特币交易平台 Coinbase 牌照申请。2018年6月29日,Coinbase 旗下全球数字资产交易所 GDAX 正式升级成为 Coinbase Pro。「Coinbase效应」指每当 Coinbase 宣布对某种加密货币感兴趣时,该代币价格就会走高。该平台通常被视为数字资产基础设施项目的基准,其以选择性地上架数字资产而闻名,且对上架项目代币具有详尽的审核流程。

Coinbase概念币排行榜

# 名称
1 BTCBTC
2 ETHETH
3 ATOMATOM
4 XRPXRP
5 ADAADA
6 MATICMATIC
7 DOTDOT
8 NEARNEAR
9 LINKLINK
10 LRCLRC
11 LTCLTC
12 MANAMANA
13 CRVCRV
14 USDCUSDC
15 BCHBCH
16 FILFIL
17 XLMXLM
18 EOSEOS
19 ETCETC
20 ALGOALGO
21 SUSHISUSHI
22 OMGOMG
23 VETVET
24 THETATHETA
25 FLOWFLOW
26 ZECZEC
27 DASHDASH
28 AAVEAAVE
29 UNIUNI
30 WBTCWBTC
31 YFIYFI
32 ENJENJ
33 BATBAT
34 KNCKNC
35 CHZCHZ
36 XTZXTZ
37 CHRCHR
38 GRTGRT
39 HBARHBAR
40 MKRMKR
41 1INCH1INCH
42 KAVAKAVA
43 ANTANT
44 COMPCOMP
45 DIADIA
46 SNXSNX
47 SNXSNX
48 RENREN
49 DAIDAI
50 BANDBAND
51 ZRXZRX
52 ZENZEN
53 STORJSTORJ
54 RSRRSR
55 REPREP
56 AMPAMP
57 BALBAL
58 SCSC
59 TRIBETRIBE
60 YFIIYFII
61 FEIFEI
62 CVCCVC
63 REQREQ
64 OCEANOCEAN
65 SKLSKL
66 CTSICTSI
67 FETFET
68 DODODODO
69 DGBDGB
70 UMAUMA
71 GLMGLM
72 TRBTRB
73 BNTBNT
74 AUDIOAUDIO
75 MLNMLN
76 ALPHAALPHA
77 OXTOXT
78 LOOMOLDLOOMOLD
79 DNTDNT
80 NMRNMR
81 BONDBOND
82 NKNNKN
83 AMPLAMPL
84 MTAMTA
85 PROPSPROPS
86 FXCFXC
# 名称 全称 人民币价格 美元价格 涨幅(24h) 流通市值$ 成交额$ 总发行量 发行价 24H最高价 24H最低价 涨幅(7D) 涨幅(30D) 更新时间
1 BTC 比特币 ¥236,547.14 $37,381.03
3.34%
7079.7亿 137.6亿 2100万 $0.0025 $38,076.48 $35,890.66
-10.53%
-27.22%
2022-01-26 15:19:26
2 ETH 以太坊 ¥15,578.19 $2,461.79
2.65%
2936.9亿 96.2亿 1.1亿 $0.308044 $2,515.10 $2,364.16
-20.92%
-40.06%
2022-01-26 15:19:26
3 ATOM 阿童木币 ¥219.15 $34.63
-3.87%
99.1亿 17.9亿 2.3亿 $0 $37.19 $34.09
-7.42%
7.72%
2022-01-26 15:19:26
4 XRP 瑞波币 ¥3.95 $0.62
3.98%
294.1亿 12.4亿 1000亿 $0.005874 $0.64 $0.59
-16.27%
-33.14%
2022-01-26 15:19:26
5 ADA 艾达币 ¥6.57 $1.04
1.46%
348.4亿 11.7亿 450亿 $0.0026 $1.08 $1.00
-27.87%
-30.44%
2022-01-26 15:19:26
6 MATIC Matic Network ¥10.01 $1.58
9.71%
117.8亿 11.2亿 100亿 $0.0026 $1.62 $1.42
-23.77%
-45.47%
2022-01-26 15:19:27
7 DOT 波卡币 ¥117.81 $18.62
5.12%
183.8亿 9.8亿 10.7亿 $0.36624 $19.09 $17.50
-24.56%
-40.53%
2022-01-26 15:19:26
8 NEAR NEAR Protocol ¥73.99 $11.69
13.77%
72.5亿 9.7亿 10亿 $0.0375 $12.54 $10.12
-34.03%
-26.37%
2022-01-26 15:19:21
9 LINK ChainLink ¥99.32 $15.70
5.18%
73.3亿 6.9亿 10亿 $0.091429 $16.07 $14.69
-29.84%
-32.5%
2022-01-26 15:19:22
10 LRC 路印协议 ¥6.67 $1.05
21%
14亿 6.4亿 13.7亿 $0.053 $1.07 $0.85
-8.67%
-55.7%
2022-01-26 15:19:21
11 LTC 莱特币 ¥686.71 $108.52
1.09%
75.4亿 5.8亿 8400万 $4.3 $110.64 $106.19
-20.93%
-31.16%
2022-01-26 15:19:27
12 MANA Decentraland ¥14.16 $2.24
8.31%
40.8亿 4.4亿 21.9亿 $0.024 $2.28 $2.02
-20.69%
-43.35%
2022-01-26 15:19:21
13 CRV Curve ¥19.01 $3.00
8.04%
13.6亿 4.2亿 15亿 $13 $3.13 $2.72
-30.89%
-47.9%
2022-01-26 15:19:23
14 USDC USDC ¥6.35 $1.00
-0.23%
387亿 4亿 165.1亿 $1 $1.01 $1.00
0.05%
-0.54%
2022-01-26 15:19:26
15 BCH 比特现金 ¥1,872.23 $295.86
2.51%
56.1亿 3.7亿 2100万 $555.89 $298.72 $285.71
-21.69%
-34.94%
2022-01-26 15:19:20
16 FIL Filecoin ¥116.36 $18.39
2.51%
28.1亿 2.9亿 20亿 $26.73 $18.74 $17.83
-34.55%
-51.12%
2022-01-26 15:19:21
17 XLM 恒星币 ¥1.25 $0.20
3.2%
48.2亿 2.8亿 500亿 $0 $0.20 $0.19
-21.46%
-33.6%
2022-01-26 15:19:20
18 EOS 柚子币 ¥14.13 $2.23
1.69%
21.8亿 2.6亿 9.5亿 $1.06 $2.27 $2.17
-20.66%
-34.95%
2022-01-26 15:19:21
19 ETC 以太经典 ¥154.73 $24.45
3.85%
32.4亿 2.5亿 2.1亿 $0.752345 $24.94 $23.40
-27.65%
-36.15%
2022-01-26 15:19:20
20 ALGO Algorand ¥5.87 $0.93
4.2%
60.6亿 2.4亿 100亿 $2.3726 $0.95 $0.87
-28.57%
-44.51%
2022-01-26 15:19:21
21 SUSHI 寿司 ¥27.63 $4.37
0.05%
5.5亿 2.2亿 2.2亿 $2.59 $4.68 $4.22
-27.39%
-45.28%
2022-01-26 15:19:21
22 OMG 嫩模币 ¥27.03 $4.27
6.91%
5.9亿 2.1亿 1.4亿 $0.24 $4.38 $3.92
-25.46%
-38.42%
2022-01-26 15:19:21
23 VET 唯链 ¥0.35 $0.05
8.43%
35.2亿 2亿 867.1亿 $0 $0.06 $0.05
-24.97%
-43.4%
2022-01-26 15:19:20
24 THETA Theta Token ¥17.03 $2.69
4.92%
26.9亿 2亿 10亿 $0.15 $2.75 $2.30
0%
0%
2022-01-26 15:19:20
25 FLOW Flow ¥32.11 $5.07
8.51%
16.1亿 1.6亿 13.5亿 $1.5 $5.25 $4.59
-29.29%
-45.94%
2022-01-26 15:19:21
26 ZEC 大零币 ¥574.53 $90.79
-2.73%
11.9亿 1.6亿 2100万 $4293.37 $96.76 $89.52
-30.14%
-46.34%
2022-01-26 15:19:20
27 DASH 达世币 ¥577.82 $91.31
1.66%
9.6亿 1.5亿 1892万 $0.213899 $92.76 $88.85
-29.57%
-39.94%
2022-01-26 15:19:20
28 AAVE Aave ¥960.32 $151.76
2.17%
20.4亿 1.5亿 1600万 $1.7 $156.60 $146.79
-32.68%
-46.08%
2022-01-26 15:19:21
29 UNI Uniswap ¥67.88 $10.73
1.57%
67.2亿 1.4亿 10亿 $1.1 $10.95 $10.43
-32.31%
-44.11%
2022-01-26 15:19:22
30 WBTC Wrapped Bitcoin ¥236,465.20 $37,368.08
3.27%
94.7亿 1.3亿 2100万 $0 $38,035.43 $35,912.86
-10.55%
-27.23%
2022-01-26 15:19:25
31 YFI yearn.finance ¥153,581.98 $24,270.23
1.79%
8.8亿 1.3亿 3万 $34 $25,005.67 $23,572.90
-26.32%
-22.94%
2022-01-26 15:19:20
32 ENJ 恩金币 ¥10.16 $1.61
9.14%
13.7亿 1.3亿 10亿 $0.03 $1.63 $1.44
-30.73%
-50.13%
2022-01-26 15:19:21
33 BAT 注意力币 ¥5.23 $0.83
10.32%
12.3亿 1亿 15亿 $0.035998 $0.84 $0.74
-15.99%
-40.38%
2022-01-26 15:19:20
34 KNC Kyber Network ¥10.77 $1.70
7.51%
1.5亿 1亿 2.1亿 $0.5 $1.75 $1.57
19.64%
18.65%
2022-01-26 15:19:19
35 CHZ ChiliZ ¥1.11 $0.18
0.68%
10.4亿 1亿 88.8亿 $0.0215 $0.18 $0.17
-30.94%
-47.85%
2022-01-26 15:19:20
36 XTZ Tezos ¥18.72 $2.96
1.35%
25.6亿 9806万 8.3亿 $1.66 $3.03 $2.87
-26.49%
-39.85%
2022-01-26 15:19:21
37 CHR Chromia ¥3.44 $0.54
9.74%
3亿 8338万 5.6亿 $0.05 $0.56 $0.49
-35.58%
-35.48%
2022-01-26 15:19:16
38 GRT Graph ¥2.65 $0.42
5.73%
19.7亿 7780万 100亿 $0.03 $0.42 $0.39
-19.27%
-43.56%
2022-01-26 15:19:20
39 HBAR 哈希图 ¥1.36 $0.22
7.48%
38.9亿 6042万 500亿 $0.088318 $0.22 $0.20
-17.55%
-33.04%
2022-01-26 15:19:20
40 MKR Maker ¥11,259.51 $1,779.32
-7%
17.3亿 5870万 99万 $22.1 $1,945.98 $1,745.43
-13.08%
-35.1%
2022-01-26 15:19:21
41 1INCH 1inch Token ¥10.32 $1.63
4.89%
7.6亿 5804万 15亿 $1.6 $1.66 $1.54
-23.32%
-42.64%
2022-01-26 15:19:20
42 KAVA Kava ¥20.63 $3.26
0.14%
4.8亿 5290万 1.2亿 $0.46 $3.34 $3.14
-33.1%
-20.94%
2022-01-26 15:19:20
43 ANT 阿拉贡 ¥31.36 $4.96
-3.47%
1.9亿 5042万 4005万 $0.901569 $5.37 $4.84
-31.47%
-51.61%
2022-01-26 15:19:14
44 COMP Compound ¥822.37 $129.96
5.03%
8.4亿 4778万 1000万 $58.07 $131.20 $122.57
-26.05%
-44.95%
2022-01-26 15:19:20
45 DIA DIA ¥6.66 $1.05
-4.58%
6323万 4665万 2亿 $0.05 $1.26 $1.03
-10.25%
-27.35%
2022-01-26 15:19:14
46 SNX Synthetix ¥28.21 $4.46
7.3%
5.1亿 4658万 2.2亿 $0.5 $4.56 $4.06
-10.02%
-29.79%
2022-01-26 15:19:20
47 SNX Synthetix ¥28.21 $4.46
7.3%
5.1亿 4658万 2.2亿 $0.5 $4.56 $4.06
-10.02%
-29.79%
2022-01-26 15:19:20
48 REN 共和国协议 ¥1.99 $0.32
13.46%
3.1亿 3966万 10亿 $0.0561 $0.32 $0.27
-25.28%
-51.87%
2022-01-26 15:19:16
49 DAI Dai ¥6.35 $1.00
-0.6%
96.9亿 3820万 6133万 $0.9151 $1.02 $1.00
-0.05%
-0.45%
2022-01-26 15:19:25
50 BAND Band Protocol ¥22.32 $3.53
6.13%
1.2亿 3551万 1亿 $0.473 $3.80 $3.27
-29.47%
-40.68%
2022-01-26 15:19:16
51 ZRX 0x协议 ¥3.35 $0.53
6.86%
4.4亿 3182万 10亿 $0.05 $0.54 $0.49
-24.79%
-40.36%
2022-01-26 15:19:20
52 ZEN Horizen ¥230.95 $36.50
6.41%
4.3亿 3167万 2100万 $10.75 $38.63 $33.73
-28.91%
-49.29%
2022-01-26 15:19:20
53 STORJ Storj ¥6.73 $1.06
6.85%
3.7亿 2811万 4.2亿 $0.409682 $1.09 $0.98
-30.6%
-51.46%
2022-01-26 15:19:20
54 RSR Reserve Rights ¥0.11 $0.02
3.76%
2.3亿 2510万 1000亿 $0 $0.02 $0.02
-26.83%
-46.52%
2022-01-26 15:19:16
55 REP Augur ¥80.69 $12.75
7.9%
1.4亿 2410万 1100万 $0.5795 $14.52 $11.78
-19.62%
-34.09%
2022-01-26 15:19:16
56 AMP Amp ¥0.19 $0.03
9%
12.4亿 2091万 992.1亿 $0 $0.03 $0.03
-22.8%
-42.43%
2022-01-26 15:19:20
57 BAL Balancer ¥76.31 $12.06
3.98%
8373万 2007万 1亿 $15.2 $12.30 $11.54
-23.01%
-34.61%
2022-01-26 15:19:16
58 SC 云储币 ¥0.06 $0.00969
4.47%
4.8亿 1976万 478亿 $0.000046 $0.01 $0.01
-26.04%
-43.63%
2022-01-26 15:19:20
59 TRIBE Tribe ¥4.53 $0.72
-8.36%
3.2亿 1816万 10亿 $0.3 $0.79 $0.70
-29.27%
-33.9%
2022-01-26 15:19:20
60 YFII YFII ¥14,005.43 $2,213.25
8.23%
8542万 1715万 4万 $70 $2,231.22 $2,020.85
-13.36%
-25.69%
2022-01-26 15:19:16
61 FEI Fei Protocol ¥6.33 $1.00
-0.27%
4.2亿 1688万 10.2亿 $0.5 $1.01 $1.00
0.28%
-0.41%
2022-01-26 15:19:14
62 CVC Civic ¥1.43 $0.23
7.52%
1.5亿 1612万 10亿 $0.1 $0.23 $0.21
-26.77%
-41.07%
2022-01-26 15:19:16
63 REQ Request Network ¥1.49 $0.24
0.81%
2.3亿 1584万 9.9亿 $0.066 $0.24 $0.22
-23.01%
-41.68%
2022-01-26 15:19:16
64 OCEAN 海洋协议 ¥3.73 $0.59
3.01%
3.6亿 1519万 6.1亿 $0.12 $0.61 $0.57
-22.6%
-38.9%
2022-01-26 15:19:21
65 SKL SKALE ¥0.74 $0.12
8.28%
3.7亿 1474万 42.4亿 $0.088657 $0.12 $0.11
-24.23%
-51.21%
2022-01-26 15:19:21
66 CTSI Cartesi ¥2.87 $0.45
8.81%
2.2亿 1347万 10亿 $0.015 $0.47 $0.41
-23.37%
-44.87%
2022-01-26 15:19:16
67 FET Fetch.AI ¥2.08 $0.33
4.03%
2.4亿 1277万 11.5亿 $0 $0.34 $0.32
-28.89%
-43.28%
2022-01-26 15:19:19
68 DODO DODO Token ¥3.23 $0.51
4.78%
5640万 1213万 10亿 $0.1 $0.52 $0.48
-29.69%
-50.5%
2022-01-26 15:19:09
69 DGB 极特币 ¥0.14 $0.02
7.99%
3.2亿 1047万 210亿 $0.001489 $0.02 $0.02
-21.07%
-43.95%
2022-01-26 15:19:20
70 UMA UMA ¥37.39 $5.91
2%
3.8亿 1015万 1亿 $0.2675 $6.04 $5.75
-25.32%
-43.81%
2022-01-26 15:19:20
71 GLM Golem ¥2.03 $0.32
8.98%
3.2亿 984万 10亿 $0.010488 $0.34 $0.29
-21.6%
-35.89%
2022-01-26 15:19:20
72 TRB Tellor ¥122.84 $19.41
3.58%
4451万 932万 172万 $1.24 $19.74 $18.41
-28.95%
-53.39%
2022-01-26 15:19:14
73 BNT Bancor ¥14.97 $2.37
3.83%
5.6亿 844万 1.9亿 $3.8576 $2.41 $2.26
-20.55%
-35.09%
2022-01-26 15:19:20
74 AUDIO Audius ¥5.69 $0.90
8.99%
4.6亿 828万 10.2亿 $0 $0.90 $0.82
-29.69%
-53.47%
2022-01-26 15:19:20
75 MLN Melon ¥340.59 $53.82
0.8%
9648万 680万 100万 $5.8005 $55.08 $52.02
-25.65%
-38.62%
2022-01-26 15:19:14
76 ALPHA Alpha Finance ¥2.54 $0.40
5.77%
1.7亿 672万 10亿 $0.02 $0.41 $0.38
-24.56%
-47.28%
2022-01-26 15:19:19
77 OXT 兰花协议 ¥1.49 $0.23
6.06%
1.6亿 639万 10亿 $0.36 $0.24 $0.22
-24.44%
-44.52%
2022-01-26 15:19:16
78 LOOMOLD Loom Network ¥0.36 $0.06
1.93%
4787万 628万 10亿 $0.076 $0.06 $0.06
-23.75%
-39.64%
2022-01-26 15:19:16
79 DNT district0x ¥0.51 $0.08
5.9%
4795万 600万 10亿 $0.015685 $0.08 $0.08
-22.15%
-43.6%
2022-01-26 15:19:14
80 NMR Numeraire ¥131.64 $20.80
1.09%
1.2亿 594万 1100万 $8.06 $22.43 $20.34
-22.77%
-40.61%
2022-01-26 15:19:16
81 BOND BarnBridge ¥69.70 $11.01
1.92%
5985万 371万 1000万 $0 $11.35 $10.73
-22.17%
-35.53%
2022-01-26 15:19:14
82 NKN NKN ¥1.25 $0.20
5.66%
1.3亿 340万 10亿 $0.14 $0.20 $0.18
-29.42%
-51.85%
2022-01-26 15:19:14
83 AMPL Ampleforth ¥5.52 $0.87
3.8%
1亿 276万 4.8亿 $1 $0.88 $0.83
-18.85%
-7.58%
2022-01-26 15:19:09
84 MTA Meta ¥4.30 $0.68
-4.77%
1179万 115万 1亿 $0 $0.75 $0.67
-22.29%
-18.78%
2022-01-26 15:19:14
85 PROPS Props ¥0.04 $0.00603
24.74%
216万 78万 6.8亿 $0.07 $0.01 $0.00
-1.03%
-23.55%
2022-01-26 15:19:08
86 FXC Flexacoin ¥0.10 $0.02
0.83%
2.6亿 7万 1000亿 $0 $0.02 $0.02
-22.13%
-37.86%
2022-01-26 10:08:34

最新专题NewTopic