close
正在加载
2020年最具潜力及价值的公有链数字货币大全

2020年最具潜力及价值的公有链数字货币大全

币界网报道:这两天比特币大幅上涨,币圈老人们集体按耐不住,认为2020年牛市已经开启。实际上,绝大部分的人都没入场,你以为的牛市也许才刚刚开始。
我们可以冷静看待这次大涨,可以及时套现盈利,也可以趁回调逢低加仓,但这是小级别操作的方向。从趋势方面去研判,毫无疑问的是比特币减半牛市才刚刚开始,本文我们从公链的角度去选币,选币的核心就是公有链,无论国产还是国外,选前期跌幅较大,全流通,整体盘子小,市值较低的公链,其涨幅必定不弱于比特币。

更新时间 · 04:37:46 作者:链上舞者456

最具潜力的公有链排行榜

# 名称
1 BTC BTC
2 ETH ETH
3 BNB BNB
4 LINK LINK
5 LTC LTC
6 ETC ETC
7 TRX TRX
8 ATOM ATOM
9 EOS EOS
10 ZEC ZEC
11 XLM XLM
12 DASH DASH
13 NEO NEO
14 WAVES WAVES
15 LSK LSK
16 XTZ XTZ
17 ONT ONT
# 名称 全称 美元价格 涨幅(24h) 流通市值$ 成交额$ 总发行量 发行价 24H最高价 24H最低价 涨幅(7D) 涨幅(30D) 更新时间
1 BTC 比特币 $67,006.10
0.16 %
13170.1亿 76.6亿 2100万 $0.0025 $67,369.99 $66,741.69
9.56 %
5.62 %
2024-05-19 04:37:46
2 ETH 以太坊 $3,122.08
1.05 %
3749亿 46.9亿 1.1亿 $0.308044 $3,144.69 $3,082.98
0 %
0 %
2024-05-19 04:37:46
3 BNB 币安币 $577.35
-0.5 %
863.3亿 2.9亿 1.6亿 $0 $581.92 $574.65
0 %
0 %
2024-05-19 04:37:45
4 LINK ChainLink $16.30
0.68 %
95.6亿 2.7亿 10亿 $0.091429 $16.55 $16.07
21.07 %
18.98 %
2024-05-19 04:37:46
5 LTC Litecoin $84.09
0.72 %
62.4亿 1.5亿 7362万 $0 $84.74 $83.41
3.12 %
3.96 %
2024-05-19 04:37:41
6 ETC 以太经典 $28.53
1.11 %
41.6亿 1.3亿 2.1亿 $0.752345 $29.08 $28.11
0 %
0 %
2024-05-19 04:37:41
7 TRX 波场 $0.12
-1.3 %
108.2亿 1.2亿 906.1亿 $0 $0.12 $0.12
-3.06 %
13.07 %
2024-05-19 04:37:45
8 ATOM 阿童木 $8.67
-0.19 %
33.8亿 6118万 2.9亿 $0 $8.73 $8.57
0.66 %
4.76 %
2024-05-19 04:37:40
9 EOS 柚子币 $0.81
-1.14 %
9.1亿 4990万 9.5亿 $1.06 $0.83 $0.81
3.98 %
7.62 %
2024-05-19 04:37:41
10 ZEC 大零币 $23.83
-1.09 %
3.8亿 3709万 2100万 $4293.37 $24.09 $23.56
4.1 %
8.24 %
2024-05-19 04:37:34
11 XLM 恒星币 $0.11
-0.7 %
31亿 2610万 500亿 $0 $0.11 $0.11
1.79 %
-1.49 %
2024-05-19 04:37:41
12 DASH 达世币 $29.98
0.6 %
3.5亿 2164万 1892万 $0.213899 $30.12 $29.41
2.62 %
2.89 %
2024-05-19 04:37:29
13 NEO 小蚁 $15.64
0.28 %
11亿 2086万 1亿 $0.159 $15.85 $15.48
1.58 %
-13.27 %
2024-05-19 04:37:37
14 WAVES 波币 $2.53
0.1 %
2.8亿 1889万 1亿 $0.188353 $2.58 $2.51
9.69 %
-0.61 %
2024-05-19 04:37:33
15 LSK 应用链 $1.93
-3.26 %
2.4亿 1581万 1.4亿 $0.074668 $2.01 $1.92
4.98 %
19.79 %
2024-05-19 04:37:25
16 XTZ Tezos $0.95
0.15 %
9.2亿 1306万 8.3亿 $1.66 $0.95 $0.93
3.45 %
-2.45 %
2024-05-19 04:37:38
17 ONT 本体 $0.32
-0.5 %
2.8亿 864万 10亿 $0 $0.33 $0.32
-0.81 %
-1.39 %
2024-05-19 04:37:35

最新专题NewTopic

s_logo
App内打开