close
正在加载
2020年最具潜力的十大数字货币排行榜

2020年最具潜力的十大数字货币排行榜

在互联网高速发展的时代,数字货币作为一种全新理念的货币开始登上历史的舞台。凭借着区块链这个底层技术和基础架构的支持,开始悄然发展。数字货币经过近十多年的发展,已从最开始的独苗,发展成了一片树林。诸如比特币和底层区块链技术之类的数字货币更是金融领域最激动人心的最新创新。2020年,全球投资者对加密货币的浓厚兴趣推动其总市值超过6,000亿美元,今天小编就给大家盘点一下当下最具投资潜力的十大数字货币,请注意,本文内容不构成投资建议。

更新时间:2024-02-28 05:03:55

最具潜力的十大数字货币排行榜

# 名称
1 BTCBTC
2 BNBBNB
3 LINKLINK
4 DOTDOT
5 TRXTRX
6 EOSEOS
7 CKBCKB
8 STORJSTORJ
9 OMGOMG
10 XEMXEM
11 BTMBTM
# 名称 全称 人民币价格 美元价格 涨幅(24h) 流通市值$ 成交额$ 总发行量 发行价 24H最高价 24H最低价 涨幅(7D) 涨幅(30D) 更新时间
1 BTC 比特币 ¥409,181.34 $56,848.11
4.27%
11157亿 275.1亿 2100万 $0.0025 $57,519.75 $54,471.45
9.18%
35.48%
2024-02-28 05:03:41
2 BNB 币安币 ¥2,847.13 $395.56
-1.83%
608.5亿 11亿 1.6亿 $0 $403.64 $389.87
11.65%
29.71%
2024-02-28 05:03:42
3 LINK ChainLink ¥137.80 $19.14
0.05%
112.3亿 3.3亿 10亿 $0.091429 $19.37 $18.72
-0.79%
32.87%
2024-02-28 05:03:42
4 DOT Polkadot ¥59.83 $8.31
3.24%
104.8亿 3.2亿 12.6亿 $0 $8.35 $8.04
8.47%
24.8%
2024-02-28 05:03:41
5 TRX 波场 ¥1.03 $0.14
1.77%
125.4亿 2.6亿 906.1亿 $0 $0.14 $0.14
2.6%
26.93%
2024-02-28 05:03:41
6 EOS 柚子币 ¥5.99 $0.83
2.44%
9.2亿 1.2亿 9.5亿 $1.06 $0.84 $0.81
5.05%
17.04%
2024-02-28 05:03:36
7 CKB 字节元 ¥0.12 $0.02
8.75%
6.9亿 1.2亿 366.8亿 $0 $0.02 $0.01
50.63%
398.64%
2024-02-28 05:03:36
8 STORJ Storj ¥5.28 $0.73
-0.01%
2.9亿 4913万 4.2亿 $0.409682 $0.74 $0.71
-0.02%
17.26%
2024-02-28 05:03:15
9 OMG 嫩模币 ¥5.72 $0.79
4.29%
1.1亿 2215万 1.4亿 $0 $0.81 $0.76
10.62%
19.81%
2024-02-28 05:03:18
10 XEM 新经币 ¥0.29 $0.04
2.31%
3.5亿 962万 89.9亿 $0.0004 $0.04 $0.04
4.71%
4.89%
2024-02-28 05:03:16
11 BTM 比原链 ¥0.08 $0.01
1.39%
1715万 739万 21亿 $0.0378 $0.01 $0.01
4.38%
26.55%
2024-02-28 05:03:07

全球数字货币排行榜Top10

# 名称
1 BTCBTC
2 ETHETH
3 USDTUSDT
4 BNBBNB
5 SOLSOL
6 XRPXRP
7 USDCUSDC
8 ADAADA
9 AVAXAVAX
10 DOGEDOGE
# 名称 全称 价格 涨幅(24h) 流通市值 流通数量 成交额 7D走势
1 Bitcoin-BTCBTC 比特币 ¥408935.36
4.47%
80309.6亿 1963万 1219亿
2 Ethereum-ETHETH 以太坊 ¥23387.92
2.12%
28101.8亿 1.2亿 864.9亿
3 Tether USDt-USDTUSDT 泰达币 ¥7.2038
0.21%
7064.3亿 980.6亿 4786.1亿
4 BNB-BNBBNB 币安币 ¥2850.73
-1.61%
4263.1亿 1.4亿 153.5亿
5 Wrapped Solana-SOLSOL Wrapped Solana ¥782
-0.38%
3213.2亿 4.1亿 253.4亿
6 Binance-Peg XRP-XRPXRP 瑞波币 ¥4.1828
5.52%
2220.3亿 530.8亿 188.2亿
7 USDC-USDCUSDC USDC ¥7.1916
0%
2049.3亿 284.9亿 461.2亿
8 Binance-Peg Cardano-ADAADA 艾达币 ¥4.5002
0.69%
1590.7亿 353.4亿 52.1亿
9 Binance-Peg Avalanche-AVAXAVAX Binance-Peg Avalanche ¥282.11
0.67%
1031亿 3.6亿 65.5亿
10 Dogecoin-DOGEDOGE 狗狗币 ¥0.706
11.34%
995.3亿 1409.8亿 170.6亿

最新专题NewTopic

s_logo
App内打开